Forsiden
Aktuelt
Besøk
Tilbud til innsatte
Fakta om fengselet
DootFengselsutsalg
DootKontakt

 

 

Her ser du hvordan du finner fram til Ringerike fengsel:
Kart/info

Besøke innsatte

Bestilling av besøk skal fortrinnsvis gjøres via epost: besok@ringerikefengsel.no

 

Har du ikke tilgang til epost, kan besøk bestilles på telefon 32 11 34 08 mandag til torsdag i tidsrommet kl. 1530 - 1700.

Siste frist for bestilling pr. mail inneværende uke er torsdag kveld. Bestillinger etter denne tid vil ikke bli innvilget for inneværende uke.

Her kan du lese hvordan du går fram for å bli godkjent for å besøke innsatte i fengselet.

Les mer

 

 

Epost: postmottak.ringerike-fengsel@kriminalomsorg.no

Telefon: 32 11 34 00