FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER

Barnesiden : Besøke innsatte

   
Før du kan komme til fengselet må du ha fått et brev fra oss om at du kan få lov til å komme på besøk. Det kalles besøkstillatelse. I brevet står det en liste over hva det er lov og ikke lov til å ta med inn i fengselet. Fordi mange som sitter i fengselet får besøk, må alle som kommer på besøk lage en avtale om når de skal komme.
   
Når dere kommer til fengselet ser du først en stor og høy mur. I muren er det en port og en dør. Like ved døra er det en ringeklokke dere må trykke på for å snakke med en fengselsbetjent. For å bli sluppet inn må dere fortelle hva dere heter og hvem dere skal besøke.
     
Når dere kommer innenfor muren ser dere et lite hus som vi kaller sluse. Dere må gå inn i slusen. Her møter dere en fengselsbetjent som snakker litt med dere og ber dere gå gjennom en port som kalles metalldetektor. Den piper hvis dere har på dere noe av metall. Hvis det piper må dere vise frem det som piper, og noen ganger må dere legge det igjen i et skap i huset.
   
   

Når dere er kommet gjennom begge dørene og ned en bakke, kommer dere inn i fengselet. Der blir dere møtt av en fengselsbetjent som viser dere til et besøksrom. På besøksrommet venter den dere skal besøke, men av og til kommer kanskje dere først.

 


   
   

På besøksrommet er det noen leker og spill. Siden det er mange som vil ha besøk på besøksrommet, kan dere bare være på besøk én gang i uken. Noen ganger er det en og en halv time, og noen ganger kan det være tre timer. Hvis det ikke er andre som skal ha besøk, kan dere noen ganger få være sammen litt lenger. Dette må dere snakke med fengselsbetjentene om.

Noen ganger får de innsatte lov til å ha besøk av familien sin et helt døgn / 24 timer i et eget besøkshus. Du kan lese mer om dette her.

 

 
   

   
Når besøket er ferdig følger en av fengselsbetjentene dere ut. Så kan dere reise hjem, og han dere har besøkt blir fulgt tilbake til rommet sitt.
    
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00