FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER 

 

Barnesiden : Besøkshuset for familier

 Fengslet har også et eget hus hvor det går an å besøke pappa eller stefar. For å bruke besøkshuset må pappa/stefar skrive et brev til fengselet om at han vil ha besøk der. Mamma eller en annen voksen du bor sammen med må være enig i at det hadde vært fint om dere kunne være sammen i besøkshuset. Pappa/stefar må også være med på et kurs i fengselet før dere kan være sammen i besøkshuset. Det er fengselet som bestemmer om dere kan få komme på besøk i besøkshuset. Besøkshuset ser ut som et vanlig hus både utenpå og inni. Det er stue, kjøkken, bad og to soverom. Det går også an å gå ut i en hage. Når man har besøk i besøkshuset kan man være sammen lenger enn i det vanlige besøksrommet. Noen ganger får man lov til å overnatte.

Du kan lese mer om reglene for bruk av besøkshuset her
.

    

 

 
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00