FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER
Barnesiden : Bilder

Her kan du se noen bilder av fengselet. Vi har delt bildene inn i tre kategorier:
Den delen av fengselet du ser når du kommer på besøk:
   
Bilder fra besøkshuset for familier:
   
Bilder som viser dagliglivet i fengselet: 
 FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00