FORSIDEN     BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER
Barnesiden : Nyttige nettsteder


Sentralt nettsted for Kriminalomsorgen:    www.kriminalomsorgen.no (spesielt sidene for barn og unge)

Barneombudet:     www.barneombudet.no

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) vet mye om hvordan barn og unge kan ha det når en i familien sitter i fengsel:    www.ffp.no

Alarmtelefon for barn og unge:    www.116111.no

Myrsnipa, møtested mellom foreldre og barn tilknyttet Kirkens Bymisjon Oslo:    http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Myrsnipa-samvaersted/

E-læringdverktøy om vold og overgrep:    http://www.jegvilvite.no

Nettsted for barn av rusmisbrukere:    www.barweb.no

Hjemmeside for deg som har far eller mor med psykiske problemer:    www.morild.org


Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og helger:    www.barnevernvakten.no

  
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00