FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER

Barnesiden : Spørsmål

Er det bare jeg som har en pappa i fengsel?

Nei. Det er mange barn som har en pappa i fengsel. Ved Ringerike fengsel er det flere pappaer som soner. Å det sies at det hvert år er 6000- 9000 barn som har en pappa som sitter i fengsel her i Norge. I tilegg er det mange barn som opplever at andre i familien, som bror, bestefar, mor, tante, søster eller onkel kommer i fengsel. 

Kan jeg besøke pappa i Ringerike fengsel?

Som oftest kan du komme på besøke i fengsel om det er pappa eller et annet familiemedlem som er i fengsel. Du må komme sammen med en voksen og det må bestilles time på forhånd. Vi har egne besøksrom som er for barn eller ungdom. Der er det leker og spill. Å om du ønsker kan du komme og få informasjon av barneansvarlig her ved fengselet. Det er også mulig å bestille et omvisningsbesøk så du får se litt mer av fengselet.

Kan barn komme i fengsel?

Ingen barn under 15 år kan komme i fengsel. Det er veldig få under 18 som kommer i fengsel. De som er mellom 15 år og 23 år skal tas ekstra godt vare på hvis de er i fengsel. De skal få ha mye kontakt med familien sin.

Hvem bestemmer at noen må sitte i fengsel?

Det er dommere i retten som bestemme om noen skal sitte i fengsel. Først undersøker politiet grundig om hva som har skjedd. Den som er mistenkt har rett til å snakke med en advokat som skal hjelpe han eller henne. Dommerne ser på alle bevisene til politiet og advokaten og prøver å finne ut mest mulig om hva som har skjedd. Dommeren skal også finne ut om den som er mistenkt har ansvar for det som har skjedd. Hvis det er veldig sannsynlig at den mistenkte personen har gjort noe ulovlig blir han eller hun dømt. Dommeren ser på lovene og bestemmer hvilken straff personen skal ha. Det kan være at personen må betale penger eller må sitte i fengsel i noen uker eller måneder eller år.

Kan man bli satt i fengsel selv om man er uskyldig?

Noen ganger sitter man i fengsel mens saken etterforskes. Det heter å sitte i varetekt. Før de er sikre på hva som har skjedd, kan dommerne i retten bestemme at en som er mistenkt for å ha gjort noe ulovlig, må sitte i fengsel mens politiet undersøker saken nærmere. Kanskje er denne personen uskyldig og da får personen komme ut etter at politiet er ferdig med å etterforske.

 

 

 
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00