FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Skal du besøke ansatte i jobbsammenheng?
Hvis du skal besøke en ansatt i jobbsammenheng, dvs for å utføre et jobboppdrag/reparasjon/vedlikehold/installasjon o.a eller for å ha samtaler med en ansatt i Ringerike fengsel, så må du i første instans kontakte den ansatte som du skal besøke. Besøkende som ikke er ansatt i Kriminalomsorgen, må oppgi sitt navn og fødselsnummer til den ansatte, da det må foretas en kontroll av vandel med politiet før besøket kan klareres. Når dette er avklart og du er godkjent for besøk, så kan tidspunkt for besøk avtales med ansatt.

 

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom et kontrollpunkt, som er slusebygget. Du skal her fremvise gyldig ID m/bilde og passere gjennom metallportal uten at denne gjør utslag. Portalen er lik de som finnes på bl.a norske lufthavner.

 

Som førstegangsbesøkende så skal du ved ankomst fengslet signere på taushetserklæringsskjema.

 

Det er ikke tillatt å medbringe telefon, annet elektronisk kommunikasjonsmedium (ipad, pc o.a) eller opptaksutstyr/fotoapparat/videokamera inn i fengslet uten at dette på forhånd er godkjent. Det må her vises til et dokumentert behov. Behovet må gjøres kjent for den ansatte på det tidspunkt besøket bestilles.

 

Spørsmål vedr. besøk til ansatte kan stiles til tlfnr. 33207409.


 

 


FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00