FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS KONTAKT

Regler og rutiner ved besøk
Besøkstillatelse:

For å få en besøkstillatelse, må den som ønsker å komme på besøk, fylle ut et søknadsskjema. For ordens skyld nevnes at fengselet vil utferdige besøkstillatelse etter at personopplysninger om søkeren er kontrollert av politiet. Besøkstillatelsen sendes i posten, og må bringes med til hvert besøk. Eventuelt avslag på søknad om besøk blir også sendt per post.

Dersom du er godkjent for besøk ved fengselet, kan du fylle ut bestillingsskjemaet for ønsket besøk her:  Besøk

  


Ankomst ved anstalten:

Når du kommer til anstalten må du, via callingen ved utvendig inngang, si ifra hvem du er og hvem du ønsker å besøke. Veien er skiltet. I slusa må du framvise legitimasjon samt godkjent besøkstillatelse. Dersom du ikke har godkjent besøkstillatelse eller legitimasjon, vil du ikke komme videre inn i anstalten. Du får heller ikke anledning til å snakke med innsatte før godkjent besøkstillatelse/legitimasjon foreligger. Berusede personer vil bli avvist.

 

Besøk av barn:

Aldersgrense for hovedbesøk er 18 år. Dette innebærer at minst en av besøkende som møter opp må ha oppnådd nevnte aldersgrense. Andre enn innsattes egne barn, i alderen 0 - 14 år har normalt ikke adgang til anstalten. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte uten fullmakt fra foresatte. Familierommet kan benyttes av innsatte som mottar besøk av familie med barn, eller barn med følge.

 

Mat og drikke:

Det er ikke tillat  å medbringe noen form for næringsmidler inn i besøksavdelingen. Det er tilgang til drikkeautomat og mat-/snacksautomat i besøksgangen.
Unntak:
 - Flytende morsmelkerstatning i kartong fra butikk (forseglet/uåpnet)
 - Middagsglass til barn fra butikk (forseglet/uåpnet)

 

Metalldetektor:

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom en metalldetektorportal. Portalen er lik de som finnes på enkelte norske lufthavner. Vi henstiller til besøkende om å unngå tøy med mange metallknapper, spenner eller lignende. Ingen slipper inn til besøk så lenge portalen gir utslag. I slusa må du henge fra deg vesker, tobakk, medisiner, mobiltelefoner med mer. Klokker/armbåndsur er ikke lov å ta med seg inn til besøk. Mynter/kontanter til automater for mat og drikke kan medbringes.


Innlevering av gjenstander:

I utgangspunktet skal ikke noe leveres inn eller sendes ut ved besøk. I de tilfeller det blir gitt tillatelse skal overleveringen finne sted mellom en tjenestemann og den besøkende. Vi gjør oppmerksom på at direkte overlevering vil bli sett på som forsøk på inn-/utsmugling, og vil resultere i at besøkstillatelsen blir trukket tilbake.

Dersom det blir gjort forsøk på innsmugling av medisiner eller narkotika vil det i tillegg bli anmeldt til politiet.

Den besøkende kan bringe med seg inntil tre stk. aviser eller ukeblader. Disse skal avleveres i slusa før besøket tar til.

Forhåndsgodkjente pakker kan etter avtale leveres inn ved besøk. Den innsatte må klarere dette med sin kontaktbetjent på forhånd. Gaver til den innsatt i forbindelse med eksempelvis fødselsdag og jul kan leveres inn ved besøk. Pakker/gaver skal leveres betjentene ved ankomst. De sørger for at du får kvittering.

Dersom besøkende har med seg kontanter til innsatte, skal disse leveres til betjentene, som sørger for at du får kvittering for det leverte beløp.
 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00