Forsiden
Aktuelt
DottBesøk
DottTilbud til innsatte
DottFakta om fengselet
DottTall og størrelser
DottHvordan finne fram?
DottUtdanning av betjenter
DottFagforeninger
DottSosiale tiltak
DootFengselsutsalg
DootLedige stillinger
DootKontakt

Generelt om fengselet

Atrium

Ringerike fengsel er et lukket fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har plass til 160 innsatte og har 155  fast ansatte. Fengselet er organisert med en straffegjennomføringsseksjon, en administrativ seksjon og en juridisk seksjon.  Fengselet ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

 

Visjon

Ringerike fengsel - trygghet og vekst

 

Virksomhetsidé

Ringerike fengsel skal være en anstalt som med differensierte virkemiddel innen sikkerhets- og innholdsarbeid tilrettelegger en human og utviklende straffegjennomføring. Gjennom grunnleggende holdninger og handlingsmønstre skal de innsatte møtes med virkemiddel som gir positiv læring. Høy kompetanse og kontinuitet blant de tilsatte skal sikre en virksomhetsorientert organisasjon med stor grad av arbeidsglede, utvikling, trygghet og vekst.

Organisasjonskart: >>

Epost: postmottak.ringerike-fengsel@kriminalomsorg.no

Telefon: 32 11 34 00