FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Verkstedene


Mekanisk verksted


Mekanisk verksted disponerer moderne maskiner og kan ta på seg store og små oppdrag for industri og privatkunder. Maskinparken omfatter blant annet CNC-styrte og manuelle dreiebenker, maskineringssenter, bor- og slipemaskiner, platesaks, kantpresse, stansemaskiner, diverse sveisemaskiner o.l. Verkstedet har også et moderne pulverlakkeringsanlegg.

Hovedtyngden av produksjonen er underleveranser i store serier til industrien, for eksempel understell til bord, og montering av halvfabrikata til ferdige produkter, for eksempel redskaper til hagebruk. Det produseres også en del produkter for salg i fengselsutsalget, så som verktøyskap, smijernsprodukter o.l. Verkstedet tar også på seg separate lakkeringsoppdrag.Trevareverkstedet

Trevareverkstedet disponerer moderne maskiner , og kan derfor ta på seg både store og små oppdrag innen produksjon av spisebord, benker, stoler , kjøkken , skap og vegghyller. Verkstedet har i hovedsak privatkunder i sin kundekrets og vi produserer både for lager og etter bestilling. Av verkstedets maskiner kan nevnes de vanlige standardmaskiner , 5 spindlet moulding samt 2 stk CNC styrte maskiner som freser, borer og kapper.

Verkstedet produserer en lang rekke produkter som selges i vårt utsalg. Bilder av noen av disse produktene kan sees på vår internettbutikk. Her kan det også bestilles enkelte produkter dersom dette er ønskelig.

I verkstedet sysselsettes det inntil 30 innsatte, samt at vi har mulighet for inntil 6 elever på skole , i form av grunnkurs eller videregående kurs for trearbeidsfag. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger.

Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr , og forestår produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt.

Det forsøkes å gi innsatte progresjon i læringen ved at de stadig settes til mer krevende oppgaver. Vi prøver også å benytte individuell tilpasning av arbeidet til hver enkelt innsatts evner og kapasitet.

 
Nærmere opplysninger ved verksmester for produksjon på telefon 33207563.
E-post: tk@ringerikefengsel.no 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00