FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

FagforeningerHer ser du de 3 vanligste fagforeningene for fengselsansatte:


RFF

Ringerike fengsels- og friomsorgsforening (RFF) er lokalforeningen av Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF). NFF er tilsluttet Landsorganisasjonen og LO-Stat. NFF er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Lokalforeningen (RFF) har ca. 90 medlemmer fordelt på administrasjonen, verksdriften, vedlikeholdsavdelingen, og sikkerhetstjenesten. RFF jobber tverrfaglig og er opptatt av å ivareta alle medlemmers interesser.

Et medlemskap i NFF/RFF koster 1,5% av grunnlønnen, av den summen er en del fradragsberettiget. Denne summen innbefatter også de kollektive forsikringene.

2
Les mer om NFF

 KY

Kriminalomsorgens Yrkesforbund, KY, er en politisk uavhengig fagorganisasjon og er tilsluttet YS Stat. KY har rundt 1600 medlemmer totalt i kriminalomsorgen. Vi har også en betydelig medlemsmasse ved Ringerike fengsel, som gjør at vi har innflytelse, og har rett til å delta i møter med ledelsen.

 

Her er noen av fordelene ved medlemsskap i KY:

 •  Kort vei fra forbundsledelsen til hvert enkelt medlem

 •  Fokus på førstelinjetjentjeneste

 • Medlemmene bestemmer hva foreningen skal jobbe med

 • KY er partipolitisk uavhengige

 • KY holder kurs som er tilpasset fagforeningsarbeid i kriminalomsorgen

 • Ingen obligatoriske forsikringer, men gode tilbud i gjensidige

 • Muligheter til å få benytte seg av KY sitt studiefond

 • Vi har lav kontingent, med 1,25 % av brutto grunnlønn

 • I tillegg følger også en rekke fordeler gjennom medlemskap i YS

 


1
Les mer om KY
 
 
 


KLF

Kriminalomsorgens eneste lederforbund- og interesseorganisasjon for ledere, tilsluttet YS.

Er du en leder i kriminalomsorgen som ønsker å være med i et forbund der fellesskap med andre ledere, fokus på lederes økonomiske, sosiale og ledelsesfaglige interesser er viktigst? Da er KLF noe for deg.

Noen medlemsfordeler:

 • Laveste kontingent- 1,2% av brutto grunnlønn.

 • Frivillige konkurransedyktige medlemsfordeler, herunder forsikring og bank

 • Eneste forbund som setter ledere først i økonomiske, sosiale og faglig interesser

 • Forhandler din lønn gjennom forhandlingsservice

 • Egne kurs og årlig et Nasjonalt Lederskapsforum

 

Les mer om KLF
 
 
   

 

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00