FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Sosiale tiltak for ansatte


Faun og fiskarlaget

Ved anstalten er det en gjeng mannfolk med felles interesse for fiske og friluftsliv som har organisert seg i et eget turlag. De kaller seg Faun & Fiskarlaget.

Målsettingen er å arrangere, for medlemmene, noen turer i året, vinter og sommer med fiske, jakt, friluftsliv, sosialt samvær med god mat rundt bålet. De ligger ute i telt sommer som vinter, uansett vær. Med andre ord, ikke noe for dem som ikke liker å fryse. De benytter områder i eller i nærheten av Ringerike, som er et fantastisk sted å bo for friluftsinteresserte.
 
En av målsettingene er også å ta initiativ til å arrangere utflukter for alle ansatte ved fengslet.


Bedriftsidrettslaget 

 

Bedriftsidrettslaget til Ringerike fengsel (RK BIL) er tilsluttet Fengselsvesenets idrettsforbund (FIF) FIF er tilsluttet Norges bedriftsidrettsforbund. Medlemmene tilbys aktiviteter både lokalt i regi av Hønefoss bedriftsidrettsråd og nasjonalt i form av deltagelse i NM for ansatte innenfor kriminalomsorgen.
 
Lokalt deltar RK BIL i seriespill innen fotball herrer, håndball damer, volleyball mix lag og innbandy mix lag. I tillegg har laget skytegruppe. Det arrangeres fengsels-NM innen følgende grener: Fotball, håndball, skyting, terrengløp og ski. I tillegg har det blitt arrangert NM i innebandy og golf.


2
   

Treningsmuligheter

Fengselet har nytt, fint treningsrom for ansatte i butikkbygget ute på parkeringsplassen. Dette er mye brukt, spesielt i vinterhalvåret. Det er også inngått avtaler om trening i arbeidstida for mange grupper av ansatte.

Fengselet har også gunstige avtaler med treningssentrene Elixia og Move.


 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00