FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Vernetjenesten
Vernetjenesten ved Ringerike fengsel består av:

Verneombudene velges av sine kolleger på egen avdeling/arbeidsted for 2 år av gangen.

Hovedverneombudet velges av verneombudene for en periode på 4 år.

Vernetjenesten sitt arbeidsverktøy er Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven har som mål at arbeidstakerne sikres et arbeidsmiljø som gir dem full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, trygge tilsettingsforhold og en meningsfull arbeidssituasjon. Den skal også gi en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den tekniske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Arbeidsmiljøloven fastslår at det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er i tråd med lovens bestemmelser. Arbeidstakeren har på sin side både rett og plikt til å være med å medvirke til et sunt og trygt miljø, og delta i det systematiske verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00