FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Arbeidstilbud
De innsatte i Ringerike fengsel har arbeidsplinkt i den forstand at de enten må gå på arbeid eller på skole i fengseslet. Det finnes to store verksteder i fengselet:

Trevareverkstedet

Trevareverkstedet ved Ringerike fengsel aktiviserer inntil 30 innsatte. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger. Verkstedet ledes av en verksmester og 4 verksbetjenter som jobber med opplæring, veiledning og kontroll med innsatte som jobber i verkstedet.

 

Verkstedet er utstyrt med maskiner som er relevante for å gi tilfredsstillende opplæring innen snekkerfaget. Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og står også for produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt. Innsatte som er aktivisert i trevareverkstedet kan få praksisattester for å dokumentere gjennomført praksis i verkstedet. Det forsøkes å gi innsatte progresjon i læringen ved at de stadig settes til mer krevende oppgaver. Vi prøver også å benytte individuell tilpasning av arbeidet til den enkelte innsattes evner og kapasitet.

 

Produksjonen i verkstedet er variert og inneholder mange ulike arbeidsoppgaver. Det gis opplæring innenfor flere områder knyttet til snekkerfaget og til CNC programmering.

Verkstedet produserer i hovedsak produkter til kunder i privatmarkedet og en del forskjellig som selges gjennom fengselsutsalget rett utenfor anstalten.

Produktspekteret er vidt og vi tar også på oss spesialoppdrag etter kundenes ønske.

 

I nær tilknytning til verkstedet er det en byggfaghall hvor innsatte kan få opplæring i tømrerfaget. Denne opplæringen ivaretas av en lærer fra Hønefoss videregående skole og de tilbys Vg1 og Vg2 kurs i faget.Mekanisk verksted

Mekanisk verksted ved Ringerike fengsel aktiviserer inntil 21 innsatte. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger. Verkstedet ledes av en verksmester og 3 faglærte verksbetjenter som jobber med opplæring, veiledning og kontroll med innsatte som jobber i verkstedet.

 

Verkstedet er utstyrt med maskiner som er relevante for å gi tilfredsstillende opplæring innen flere mekaniske fag. Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og står også for produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt. Innsatte som er aktivisert i mekanisk verksted kan få praksisattester for å dokumentere gjennomført praksis i verkstedet. Det forsøkes å gi innsatte progresjon i læringen ved at de stadig settes til mer krevende oppgaver. Vi prøver også å benytte individuell tilpasning av arbeidet til den enkelte innsattes evner og kapasitet.

 

I samarbeid med Hønefoss videregående skole tilbys det skolegang i form av VG1 og VG2 kurs innenfor noen av de mekaniske fagene. Det er ansatt egen lærer for å ivareta denne funksjonen.

 

Produksjonen i verkstedet er variert og inneholder mange ulike arbeidsoppgaver. Det gis opplæring innenfor flere områder knyttet til mekaniske fag og til CNC programmering.

 

Verkstedet produserer i hovedsak produkter til firmakunder både i form av  leieproduksjon og ferdige produkter, eller produkter til privatkunder som selges gjennom fengselsutsalget rett utenfor anstalten. Produktspekteret er vidt og vi tar også på oss spesialoppdrag etter kundenes ønske. Det utføres også en del monteringsarbeid for diverse firmaer.

 

I tillegg til disse verkstedene er mange sysselsatt på andre steder i fengselet. Det kan være på kjøkkenet, på vaskeriet, med vedlikeholdsarbeid/rengjøring og med kontraktsarbeid for eksterne partnere.

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00