FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Forvaltningssamarbeid
Helsetjeneste:

Helsetjenesten er også en importert tjeneste som er uavhengig av Ringerike fengsel. Tjenesten er underlagt Vestre Viken helseforetak. Vi har egen helseavdeling med sykepleiere og annet helsepersonell. I tillegg har vi tilknyttet lege og tannlege.

Bibliotek:

Fengselet har et eget innsattbibliotek med egne åpningstider. Biblioteket fører utlån av bøker, tidsskrifter og musikk. I tillegg arrangeres det bokkvelder, konserter og andre kulturelle innslag, da gjerne i samarbeid med andre instanser i fengselet, som fritidsavdeling, skole og andre. Biblioteket ledes av en bibliotekar fra Ringerike kommune, som har sin tjenesteplassering i fengselsbiblioteket.

Prest:

Fengselet har egen prest. Presten er ansatt i Den norske kirke, Tunsberg bispedømme. Prestens viktigste oppgave er å være samtalepartner for innsatte. Han har taushetsplikt. Presten gjennomfører også gudstjenester for de ulike avdelingene, og har samarbeid med blant annet røde kors og andre frivillige organisasjoner i arbeidet opp mot de innsatte.

Nav:

Fengselet har en egen NAV-konsulent som har kontortid ved fengselet en dag i uken. Konsulenten er behjelpelig med innsattes spørsmål om rettigheter og oppfølging av NAV, da spesielt med tanke på tilbakeføringsarbeidet og den første perioden de kommer inn i varetekt. Konsulenten har et tett samarbeid med sosialkonsulenter og avdelingsledere, som jobber med å ivareta innsattes rettigheter.


 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00