FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Fritidsavdelingen


Består av to fritidsledere

Ansvarlige for å koordinere ulike kulturelle tilbud

Tilrettelegger aktiviteter for grupper og enkeltinnsatte

Organiserer tverrfaglige aktiviteter sammen med skole, bibliotek og prest

Kino i samarbeid med bibliotek

Ulike sommer og vinteraktiviteter

Eget fotball lag på fellesskapsavdelingene – spiller internturnering. Tar gjerne i mot andre fotball lag på besøk

Frisør 1 gang per mnd

Fritidsutvalgsmøte 1 gang per mnd – innsatte selv kan få bestemme hvilken aktivitet som skal være

 

Her er bilder fra noen aktiviteter i regi av fritidsavdelingen:

 

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00