FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Skoleavdelingen ved fengseletSkolen ved Ringerike fengsel er en filial av Hønefoss videregående skole – www.honefoss.vgs.no. Skoleavdelingen tilbyr i hovedsak videregående opplæring og grunnskoleopplæring. Det legges også til rette for høgskolestudier og universitetsstudier for innsatte som ønsker det. Innsatte har de samme rettighetene til opplæring selv om de sitter i fengsel, og skolen tar inn elever hele året. Opplæringen foregår i små grupper, og tilpasses den enkeltes nivå og behov. Dokumentasjon på gjennomført og fullført opplæring blir utstedt fra Hønefoss videregående skole.

Alle innsatte som ønsker å fullføre eller starte på en utdannelse, anbefales å søke seg inn på skolen. Innsatte som ikke har fullført grunnskole eller videregående skole har prioritet.

Vi har følgende skoletilbud ved fengselet:

 

Realkompetansevurdering:

For innsatte med lang praksis, kan også skolen være behjelpelig med å gjennomføre realkompetansevurderinger for å evt. korte ned og tilpasse skoleløpet til hver enkelt.

 

Rådgivertjenesten:

Rådgiveren gjennomfører intervju/samtaler med innsatte som melder seg interessert i skole for å avklare tidligere skolebakgrunn, rettigheter og utdanningsbehov. Rådgiveren er også til disposisjon for samtaler med elever om utdanningsveier og yrker, hvilke muligheter som finnes og hvilke krav som stilles. Rådgiveren kan bidra til å opprettholde kontinuitet i skolegang og utdanning for elever som overføres til andre institusjoner eller som løslates. Dette gjøres ved å drøfte tilbud og opplegg med mottakerskoler og ved å være behjelpelig med søknader etc. Rådgiveren er også behjelpelig med å skaffe til veie informasjonsmateriell, kataloger, søknadsskjemaer o.l. til skoler og utdanningsinstitusjoner.


 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00